Wednesday, November 18, 2009

sayidatina khadijah al kubra r.ha


Khadijah oh Khadijah… Saya begitu mencemburui kehidupanmu, ku kira engkau adalah wanita yang paling bertuah di dunia dan akhirat… Engkau menyintai dan dicintai oleh insan yang sangat sempurna…yang dikagumi kesempurnaannya oleh penduduk langit dan bumi. Pasti teramat indah memandang wajah suci baginda s.a.w,mendengar suaranya,memerhati gerak-gerinya,mengkhidmatinya sebagai isteri… Pasti teramat nikmat bernaung di bawah limpahan cahaya rahmatan lil a’lamin.. Dan yang terpaling indah baginda s.a.w juga terlalu menyintaimu,Sayidatina Aisyah r.ha juga cemburu,namun tidak dapat berbuat apa-apa kerana sememangnya engkau layak menjadi ratu di hati baginda… Kerana keluhuran akhlakmu,ketulusan budimu,keikhlasan kasihmu,keunggulan pengorbananmu untuk Rasulullah s.a.w. ALLAH S.W.T berkirim salam kepadamu duhai Khadijah..!!ALLAH sentiasa rindu dan kasih kepadamu sehingga di liang lahad DIA mahu wajahmu sentiasa menghadap ke langit!!!!!

Wahai ibuku Khadijah al-Kubra r.ha,pasti dan pasti engkau sedang sangat berbahagia di sisiNYA.
Saya ingin mengucapkan terima-kasih kerana telah membuatkan Rasulullah s.a.w bahagia. Bertuahnya menjadimu Sayidatina Khadijah… Semoga ALLAH S.W.T beri kekuatan,taufiq dan hidayah supaya kita dapat menjalani hidup mirip2 Khadijah r.ha dan Rasulullah s.a.w. Amin Ya ALLAH.

masalah umat..........

macam2 masalah umat akhir zaman...........
ditindas,alpa,lalai,lupa,menzalimi,dizalimi..........
bagi saya yg bekerja di tempat yang menerima bermacam pengaduan salah laku syariah..
lagilah rasa sedih..........
hari2 ada kes mengandung luar nikah....hari2 ada puluhan aduan,khalwat,zina,judi,arak....
Semalam ada aduan parti sex remaja beramai2.....kes adik2 beradik dan ibu sekali yang biasa membawa pasangan ke dalam rumah,rumah dijadijkan markas maksiat mereka...
semalam kami tangkap 9 lelaki muslim melayu berjudi.....
pagi tadi seorang wanita mengadu, suaminya murtad dan sekarang muslimah tu risaukan anak2 perempuannya yang berada dalam jagaan bekas suaminya itu.
kalau Rasulullah s.a.w ada pada zaman ini,mesti baginda sedih..........
semoga akan bertambah pekerja2 agama yang terus fikir dan usha sungguh2,semua rindu,titisan air mata,kesusahan para isteri dan anak2 menjadi asbab ALLAH bertambah kasih.
moga sikit2 korban pejuang2 agama ALLAH pandang dengan pandangan kasihNYA.

doa dan adab bila hujan dan petir

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. .

[DOA] Adab Bila TuRun Hujan dan PetiR

bismillahhiRRahmaniRRahim

Hujan adalah Rahmat Allah. Dengan hujan manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Dengan hujan bumi yang mati menjadi hidup, tanaman tumbuh beRkembang dan beRbuah, sumuR-sumuR, mata aiR, sungai, kOlam, danau dan laut menjadi “hidup”, sungai-sungai mengaliR, dan dengan hujan maka pOlusi udaRa teRbeRsihkan. Siapakah yang telah menuRunkan hujan itu?

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

“Maka teRangkanlah kepadaku tentang aiR yang kamu minum. Kamukah yang menuRunkannya daRi awan ataukah Kami yang menuRunkan?” (Q.S. Al-Waqi’ah : 68-69)

DOa Meminta Hujan

Jika meminta tuRunnya hujan, maka Nabi peRnah beRdOa dengan mengangkat tangan sambil membaca dOa :

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا
Allahumma aghistnaa, Allahumma aghistnaa, Allahumma aghistnaa.

“Ya Allah, tuRunkanlah hujan. Ya Allah, tuRunkanlah hujan. Ya Allah, tuRunkanlah hujan.” (H.R. BukhaRi – Muslim)

atau dOa beRikut ini

اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ
Allahummasqi ‘ibaadaka wa bahaa imaka, wansyur rahmataka, wa ahyii baladakal mayyita

“Ya Allah! BeRilah hujan kepada hamba-hambaMu, teRnak-teRnakMu, beRilah RahmatMu dengan meRata, dan subuRkan tanahMu yang tandus.” [HR. Abu Dawud 1/305 dan dinyatakan hasan Oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud 1/218.]

QS. An-Nuur [24] : 43

DOa Ketika TuRun Hujan

Ketika melihat hujan telah tuRun, Nabi biasa membaca dOa di bawah ini :

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا
Allahumma shoyyiban naafi’an

“Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat.” (H.R. Al-BukhaRy)

Atau dOa beRikut :

اللهم سقيا هنيئاصـيبا نافعا اللهم اجعله صيب رحـمة ولا تجعله صيب عذاب

Ya Allah,(jadikanlah hujan ini) sebagai siRaman yang menyenangkan dan hujan yang beRmanfaat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini Rahmat dan jangan Engkau jadikan hujan siksaan.” (H.R. Ibnus Sunny)

Jika meRasa takut akan kemudhaRatan hujan, maka Nabi mengajaRkan dOa di bawah ini:

اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ
Allahumma haulanaa walaa ‘alaynaa, Allahumma ‘alal akaami wazharaabi wabuthuunil awdiyati wamanaa bitisy syajari..

"Wahai Tuhanku! TuRunkanlah hujan di sekitaR kami dan janganlah musnahkan kami. Ya Allah! Engkau tuRunkanlah ia di atas gunung-gunung dan bukit-bukau, di lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pOkOk-pOkOk.” (H.R. BukhaRi-Muslim)

DOa ketika TeRdengaR PetiR/Geledek/ HalilintaR.

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمِدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ
subhanalladzii yusabbihur ra’du bihamidihi wal malaaikatu min khiifatihi

“Maha Suci Allah yang mana guRuh ini mentasbihkan- Nya beseRta memuji-Nya dan juga paRa malaikat mentasbihkan- Nya kaRena takut kepada-Nya.” (H.R. Malik)

Adab Ketika TuRun Hujan dan MendengaR PetiR/Geledek/ HalilintaR:

 1. BeR-tasyakkuR, yaitu mensyukuri atas segala nikmat Allah beRupa hujan, kaRena dengan hujan itu bumi yang mati menjadi hidup, tanaman menjadi tumbuh dan beRkembang, buah-buahan yang beRaneka waRna dan Rasa beRbuah di mana-mana sehingga dapat dinikmati Oleh manusia dan binatang.
 2. BeR-tadabbuR, yaitu mengenali, menganalisa, menghayati, lalu membesaRkan kekuasaan Allah pada kejadian hujan, petiR dan geledek
 3. BeR-tafakkuR, yaitu memikiRkan tentang segala kejadian yang teRjadi kepada manusia, baik yang membawa kemanfaatan maupun yang menjadikannya bencana. Semua kejadian dalam alam ini meRupakan bukti tanda-tanda kebesaRan dan kemahakuasaan Allah.
 4. BeR-taatstsuR, yaitu teRkesan dengan pelajaRan daRi Allah melalui ayat-ayat kauniyah sehingga semakin mempeRtebal keyakinan hati teRhadap keMahaEsaan dan keMahaKuasaan Allah.
 5. BeR-ta’awwudz, yaitu beRlindung diRi kepada Allah daRi segala segala hal yang akan membawa bencana dan kemadhaRatan bagi umat manusia. Dengan selalu beRlindung kepada Allah dengan membaca dOa-dOa yang telah diajaRkan Oleh Rasulullah SAW semOga segala kejadian yang semula akan beRakibat buRuk menjadi manfaat dan maslahat bagi manusia
 6. BeR-taqaRRub, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diRi kepada Allah sehingga Allah ta’ala benaR-benaR meRidhai kehidupan kita di dunia dan di akhiRat
 7. BeR-taubatan Nasuuha, yaitu memOhOn ampun atas segala kekhilafan, kesalahan, dOsa-dOsa dan maksiyat kepada Allah, yang disengaja atau tidak disengaja, yang diketahui atau tidak diketahui dan beRjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Links:

[Hujan !]
http://iswondo. blogspot. com/2008/ 12/hujan. html

 • Keajaiban Allah dalam Hujan: Hujan memang salah satu faktOR yang paling penting bagi keabadian hidup di bumi. Ini meRupakan pRasyaRat untuk tetap beRjalannya kehidupan di bumi. Hujan, sangat penting untuk semua hal hidup, teRmasuk manusia, adalah yang disebutkan dalam beRbagai ayat-ayat Al QuR’an.
 • Pembentukan hujan teRjadi dalam tiga tahap. PeRtama, "bahan baku" hujan meningkat ke udaRa. Kedua, awan dibentuk. Ketiga, tetes hujan muncul. Tahapan ini di teRangkan dengan jelas dalam AlquRan dimana tepat dibeRikan infORmasi tentang pembentukan hujan.
  Allah-lah yang mengiRimkan angin,lalu angin itu menggeRakan awan dan Allah membentangkannya di langit menuRut yang Dia kehendaki,dan menjadikannya beRgumpal – gumpal,lalu engkau lihat hujan keluaR daRi celah – celahnya,maka apabila Dia menuRunkannya kepada hamba – hamba- Nya yang DIa kehendaki tiba – tiba meReka beRgembiRa.( SuRat AR Rum : 48).
  Setiap tahap dalam pembentukan hujan adalah teRdapat dalam ayat-ayat Al QuR’an. Selain itu, tahapan ini dijelaskan dalam uRutan yang tepat. SepeRti banyak fenOmena alam lain di dunia, di jalaskan secaRa gamblang di dalam AlquRan yang menyediakan penjelasan yang paling benaR.
 • Dan daRi langit kami tuRunkan aiR yang membeRi beRkah, lalu Kami tumbuhkan dengan (aiR) itu pepOhOnan yang Rindang dan biji – bijian yang dapat di panen (SuRat Qaf, 9). GaRam dapuR yang jatuh dengan hujan meRupakan cOntOh kecil unsuR-unsuR teRtentu (kalsium, magnesium, kalium, dll) digunakan untuk meningkatkan kesubuRan alam. LOgam beRat yang ditemukan dalam jenis aeROsOl ini adalah unsuR-unsuR lain yang meningkatkan kesubuRan dalam peRkembangan dan pROduksi tanaman. Hutan juga mampu menampung aeROsOl laut. Dengan caRa ini (hujan), 150 juta tOn pupuk jatuh pada tOtal peRmukaan tanah setiap tahun. Jika tidak ada pemupukan alam sepeRti ini, akan ada sangat sedikit vegetasi di bumi, dan keseimbangan ekOlOgi akan dilemahkan.

Untuk mendOwnlOad kumpulan aRtikel [DOA] Adab Bila TuRun Hujan dan PetiR" ini, silahkan klik di bawah ini:

Download File [DOA] Adab Bila TuRun Hujan dan PetiR | 63kB

Monday, November 16, 2009

kembara

saya ni nak da blog.tapi tak pandai nak menulis........selalu malas,just copy paste mana2 artikel yang saya suka je...

kali ni,hari ini rasa nak menulis.........
tapi nak tulis pasal apa?
hubby nak ke PADANG SUMATRA untuk khuruj 40 days next week...doa untuk kami.
saya baru juga la beberapa hari balik dari kursus asas 9 hari di jelebu........
kursusnya ok.............makan sedap.............
dapat jumpa ramai kawan2 dari JAKIM.......

NAK SHARE PENGALAMAN JUNGLE TRACKING...........
jungle tracking...kena menghadapi beberapa tugasan untuk melepasi beberapa checkpoint.....
mulanya saya tak nampak...........mulanya saya anggap ianya hanya sebahagian dari keperluan kursus yang perlu saya hadapi....
tapi selepas 1 kejadian ALLAH bagi saya nampak.Ya ALLAH ini macam alam selepas mati.mesti melepasi beberapa checkpoint dengan soalan yang kebanyakkannya berkaitan dengan amanah yang ALLAH S.W.T pertanggungjawabkan kepada kita.ALLAH akan tanya macam2.setiap perkara akan dihisab...........kepanasan matahari yg membakar muka saya sewaktu chekpoint pertama yang sangat sukar itu,hanyalah sgt2 kecil jika dibandingkan dengan kepanasan di pasang mahsyar nanti....check point pertama yg sgt sukar tu macam dalam kubur.........soalan yang paling sukar.kalau lepas CP1 maka akan mudahlah CP seterusnya.sebab tu Umar Al Farouq akan menangis lebih hebat dari biasa bila melalui kubur...

Saya pernah mimpi terbayangkan saya dipanggang macam ayam kat api neraka,dan ditanya adakah saya bersedia untuk mati????masa tu saya kena denggi dan tak larat sgt........tertidur tanpa solat isyak...astghfirullah.......

tapi adakah saya benar2 takut?adakah saya benar2 sedar???????????
semoga ALLAH akan semakin kasih dan kasihan untuk umat serata alam.

saya terbayangkan dalam kubur.....sorang2 dalam tanah,takutnya ya ALLAH..........lantaran gambaran2 itulah sebenarnya saya menangis...bukan sebab takut kena denda tak lepas CP.takpe saya tak kisah apa orang nak fikir.........yang penting ALLAH.

artikel berkaitan

Blog Widget by LinkWithin